USŁUGI REPROGRAFICZNE
Cennik opłat za usługi reprograficzne pobierane od czytelników w Bibliotece Publicznej w Paczkowie i filiach bibliotecznych

 

Kserokopia:

 • czarno-białe ksero formatu A4 jednostronne – 0,70 zł

 • czarno-białe ksero formatu A4 dwustronne – 1,00 zł

 • czarno-białe ksero formatu A3 jednostronne – 1,00 zł

 • czarno-białe ksero formatu A3 dwustronne – 1,20 zł

 

Wydruk z drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego:

 • czarno-biały wydruk tekstu formatu A4 jednostronny – 0,80 zł

 • czarno-biały wydruk tekstu formatu A4 dwustronny – 1,20 zł

 • czarno-biały wydruk ilustracji formatu A4 jednostronny – 1,50 zł

 • czarno-biały wydruk ilustracji formatu A4 dwustronny –  2,00 zł

 • kolorowy wydruk tekstu formatu A4 jednostronny – 2,00 zł

 • kolorowy wydruk tekstu formatu A4 dwustronny – 3,50 zł

 • kolorowy wydruk ilustracji formatu A4 jednostronny –  6,50zł

 • kolorowy wydruk ilustracji formatu A4 dwustronny – 9,50 zł

 

CENNIK OPŁAT I KAR  pobieranych od czytelników zgodnie z Regulaminem Biblioteki

 

Opłaty i kary czytelnicze:

 1. nieterminowy zwrot książki z wypożyczalni bibliotecznej (za każdy dzień za każdą książkę): 0,05 zł

 2. nieterminowy zwrot książki z czytelni (za każdy dzień za każdą książkę): 3,00 zł

 3. nieterminowy zwrot audio książek i zbiorów audiowizualnych (za każdy dzień za każdy egzemplarz)-0,40 zł

 4. za każdy monit (wezwanie do zwrotu książek) 2,00 zł plus koszty pocztowe w aktualnie obowiązującej wysokości

 5. minimalna opłata za usługę informacyjno-bibliograficzną – 10 zł

 6. wyrobienie duplikatu karty bibliotecznej 5,00 zł

 

Opłaty za książki zagubione lub zniszczone:

 

Wartość książki (dokumentu bibliotecznego) zniszczonej lub zagubionej ustala bibliotekarz w oparciu o ceny rynkowe książki (dokumentu)