ZBIORY BIBLIOTEKI:

Zbiory książkowe Biblioteki Publicznej w Paczkowie, oraz podległych jej filii liczą ponad 53 tysiące woluminów i są dostosowane do różnych wiekowo grup użytkowników.

Biblioteka Publiczna w Paczkowie posiada też zbiory audiowizualne (nagrania VHS, DVD i audiobooki) w liczbie ok. 500 egzemplarzy. Są to zarówno bajki dla dzieci, lektury szkolne jaki filmy dla dorosłych.

 

Wypożyczalnia dla dorosłych

W wypożyczalni udostępnia się książki i zbiory audiowizualne na zewnątrz (do domu). Wypożyczenia obejmują:

- literaturę piękną polską i obcą; zarówno klasykę jak i prozę współczesną, oraz poezję, dramaty, komedie, itd.

- literaturę popularno-naukową z wszystkich dziedzin wiedzy.

- zbiory audiowizualne (nagrania DVD, VHS, audiobooki)

Czytelnik sam dokonuje wyboru (wolny dostęp do półek) lub korzysta z pomocy bibliotekarza.

Literatura piękna podzielona na prozę polską i obcą, ułożona jest w porządku alfabetycznym, według nazwisk autorów lub tytułów. Dla ułatwienia wydzielone zostały lektury szkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, oraz najpoczytniejsza proza: romanse i fantastyka.

Księgozbiór popularno-naukowy rozmieszczony jest na półkach według działów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, co ułatwia tematyczne poszukiwanie danej pozycji. 

Z tej wypożyczalni mogą korzystać nie tylko osoby dorosłe ale i młodzież powyżej 15 roku życia. 

 

Zasady wypożyczania książek:

- przy zapisie wymagany jest aktualny dowód tożsamości ze zdjęciem

- jednorazowo wypożyczamy nie więcej niż 3-4 książki

- książki z półek możemy wybrać samodzielnie

- czas wypożyczenia książek - 1 miesiąc

- bibliotekarz może przedłużyć okres wypożyczania książek

- przetrzymanie książek ponad termin zwrotu skutkuje naliczeniem kary regulaminowej oraz ewentualnymi kosztami wysłania upomnień

- czytelnik płaci też za książki zniszczone lub zagubione

 

Czytelnia dla dorosłych

W czytelni dla dorosłych udostępnia się zbiory na miejscu.

Udostępnienia na miejscu obejmują:

-literaturę popularno-naukową ze wszystkich dziedziny wiedzy (encyklopedie, słowniki, leksykony, poradniki, albumy, przewodniki, mapy, opracowania tematyczne itp.)

-bibliografie,

-materiały własne (wycinki prasowe, opracowania niepublikowane),

-czasopisma.

Czytelnia posiada bogaty zbiór literatury regionalnej i materiałów dotyczących regionu (książki, broszury, przewodniki turystyczne, prasę archiwalną, druki ulotne itp.)

Czytelnia dysponuje bezpłatnym dostępem do Internetu. Istnieje możliwość skorzystania ze skanera i drukarki - również kolorowej - oraz wydruku z dyskietki, płyt CD/DVD i nośników USB.

Zainteresowani czytelnictwem mają do dyspozycji księgozbiór w liczbie ok.19 tysięcy woluminów (czytelnia i wypożyczalnia) oraz katalogi: alfabetyczny oraz rzeczowy (UKD).

 

Oddział dla dzieci i młodzieży

Oddział dla dzieci i młodzieży Biblioteki Publicznej w Paczkowie liczy prawie 9 tysięcy książek, które są dostępne na zewnątrz i na miejscu.

Oddział składa się z odpowiednio wydzielonej, przestrzennej czytelni i wypożyczalni zbiorów.

Księgozbiór stanowią:

- ciekawe książeczki dla maluchów

- bogato ilustrowane bajki, wierszyki, opowiastki dla młodszych dzieci

- baśnie, podania i legendy z różnych stron świata

- powieści i opowiadania przyrodnicze, przygodowe, fantastyczne i obyczajowe

- lektury do szkoły podstawowej i gimnazjum

- encyklopedie, słowniki, leksykony, opracowania literackie

- czasopisma

Właściwą książkę można znaleźć:

- przy pomocy katalogu autorskiego, tytułowego i rzeczowego

- szukając w odpowiednim poziomie i dziale

- zwracając się o pomoc do pracownika biblioteki

Wychodząc na przeciw zróżnicowanym potrzebom swoich małych czytelników, Oddział dla Dzieci stwarza im możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu w czytelni. Tu można zarówno odrobić lekcje jak i spędzić czas na przeglądaniu czasopism, słuchaniu głośno czytanych baśni i bajek, grach w ciekawe gry stolikowe, oglądaniu filmów. Często odbywają się tu różne konkursy czytelnicze i plastyczne, występy teatrzyku lalkowego , spotkania z ciekawymi ludźmi. Organizowane co roku akcje: „Ferie w Bibliotece” i „Wakacje z książką” przeznaczone przede wszystkim dla dzieci, które w tym czasie pozostają w mieście.

Formy pracy powszechnie lubiane i cieszące się popularnością w ciągu roku to:

- Turnieje Wiedzy o Paczkowie ( odbyło się już 28 edycji)

- spotkania z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom”

- „Noce z Andersenem” – w trakcie których dzieci mają możność nie tylko nocować wśród regałów, ale wziąć udział w wielu ciekawych imprezach

- zajęcia i warsztaty tematyczne (rzeźbiarskie – glina, teatralne i muzyczne)

- spotkania autorskie (. gościli u nas: Małgorzata Budzyńska, Marta Fox, Wioletta Piasecka, Marcin Brykczyński,  Tomasz Trojanowski)

- lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki z przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych

- pogadanki (np. Śląskie tradycje i obrzędy, „Indianie Ameryki Północnej i Południowej”)

- wycieczki: do Muzeum Gazownictwa, Arboretum w Wojsławicach, czy Muzeum Wsi Opolskiej.

W holu biblioteki prezentowane są prace plastyczne naszych najmłodszych czytelników.

Wszystkie imprezy, które organizujemy w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży dokumentujemy - prowadząc Kronikę z wycinkami z prasy oraz ze zdjęciami.