Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie

Wstęp Deklaracji

Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.biblioteka.paczkow.pl

Data publikacji strony internetowej 2018-08-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2018-08-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r., o dostępności cyfrowej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych:

 • Zawartość nie wyświetla się i nie działa tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej);
 • Część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiatury. Większość rozwiązań technicznych strony jest oparta o schematy wykonane przed 2018 r., które mogą generować potencjalne problemy z dostępnością niektórych elementów strony.

Oświadczenie sporządzono 2020-09-16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemu z dostępnością prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Ciszewska księgowość@biblioteka.paczkow.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer tel. 774316166. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Publiczna im. Jana Brzechwy w Paczkowie, ul. Juliusza Słowackiego 7, 48-370 Paczków do obsługi użytkowników niepełnosprawnych i przystosowanie księgozbioru.

BUDYNEK
 1. Budynek 2-kondygnacyjny z jednym wejściem od ul. J. Słowackiego.

 2. Do wejścia prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.

 3. Drzwi wejściowe oraz prowadzące do Wypożyczalni dla Dzieci o szerokości, która umożliwia łatwy wjazd osobom na wózkach.

 4. Wysokość regałów oraz duży odstęp pomiędzy regałami zapewniają swobodę przemieszczania się osoby niepełnosprawnej.

 5. Na parterze budynku znajduje się toaleta.

 6. Obsługą czytelników na wózkach inwalidzkich i niepełnosprawnych zajmuje się bibliotekarz z Wypożyczalni dla Dorosłych, który przynosi potrzebne książki.

 7. Przed budynkiem zamontowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych.

 8. Bezpośrednio przed wejściem budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 12. W budynku nie ma windy.

 13. W budynki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

KSIĘGOZBIÓR
 1. Biblioteka posiada zbiór audiobooków a także książki z dużą czcionką.

 2. Biblioteka wyposażona jest w czytaki, które udostępniane są osobom niepełnosprawnym

FILIE PACZKOWSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ:

FILIA KAMIENICA

48-370 Kamienica 92
e-mil: księgowość@biblioteka.paczkow.pl
telefon: 77 431 65 58
Godziny otwarcia
Wtorek 9.00 – 17.00
Czwartek 9.00 – 17.00
Placówka umożliwia wjazd do budynku osobom niepełnosprawnym.

FILIA DZIEWIĘTLICE

48-370 DZIEWIĘTLICE 85
e-mail: księgowość@biblioteka.paczkow.pl
telefon: 77 431 61 66
Godziny otwarcia:
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 10.00 – 18.00
Czwartek 10.00 - 18.00

FILIA TRZEBOSZOWICE

48-370 TRZEBOSZOWICE 11
e-mail: księgowość@biblioteka.paczkow.pl
telefon: 77 431 61 66
Godziny otwarcia:
Środa 10.00 – 18.00
Piątek 10.00 – 18.00

W żadnej z placówek nie ma toalet z dostępem dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 

 

 

Kochany czytelniku!

 

 

Nie znalazłeś w naszych zbiorach książki, którą bardzo chcesz przeczytać? Słyszałeś o pewnej nowince książkowej, która Cię zaciekawiła? Poinformuj nas o tym! Aby zapewnić Ci jak najlepsze doświadczenia czytelnicze postaramy się zdobyć dla Ciebie wymarzoną książkę!

Propozycje możecie składać telefonicznie, drogą mailową, bądź podczas wizyty u nas 

Kontakt

Telefon: 77 431 61 66 📲

Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 📥

 

 

 

 

 

Już w Bibliotece Aleksandryjskiej na murze widniały słowa „Lekarstwo na umysł”. Dawniej w szpitalach czytano święte pisma w ramach terapii psychicznie chorych, później zalecano w tym samym celu pisma świeckie. W bajkach, Szeherezada opowiadała sułtanowi historie aby wyleczyć go z depresji. Tym jest właśnie biblioterapia – techniką psychoterapeutyczną, której celem jest wykorzystanie leczniczych właściwości specjalistycznej literatury na ludzką psychikę. Wyselekcjonowane do biblioterapii utwory pokazują czytelnikowi, że nie jest jedyną osobą, która ma problem, ukazuje mu wiele jego rozwiązań i co jest do tego potrzebne, pomaga w zrozumieniu motywów postępowania ludzi, dostrzeżeniu własnych wartości oraz spojrzenia realistycznego na swoją sytuację.

 

Formą biblioterapii jest bajkoterapia, czyli terapia poprzez bajki – najbliższe dzieciom utwory. Pomagają im zrozumieć ich emocje, bez lęku spojrzeć na swoje problemy, uczą jak samodzielnie poradzić sobie w trudnej sytuacji. 

 

(Opracowano na podstawie: Molicka M., Bajkoterapia: O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. (2002)., Czernianin W., Czernianin H., Chatzipentidis K., Podstawy współczesnej biblioterapii. Podręcznik akademicki. (2017).) 🖊

 

W naszej Bibliotece znajdziecie Państwo wiele bajek terapeutycznych oraz książek związanych z bajkoterapią. Zachęcamy rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów i terapeutów do skorzystania z naszych zbiorów. Oto wybrane propozycje: 📑

 • Molicka M., Bajkoterapia: O lękach dzieci i nowej metodzie terapii. (2002).;
 • Molicka M., Bajki terapeutyczne dla dzieci. (2001).;
 • Molicka M., Bajki terapeutyczne dla dzieci, Cz. 2. (2003).;
 • Stańczuk B., Bajki pomagajki... na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro : poradnik pozytywnego myślenia, działania i odczuwania. (2016).
 • Janiszewska M., Mamo, co by było, gdyby... : [jak i po co rozmawiać z dzieckiem na trudne tematy]. (2016).;
 • Chmielewska A., Tajemnica znikających ciasteczek: Zespół Downa (2017).;
 • Chmielewska A., Karmelka : choroba nowotworowa. (2017).;
 • Chmielewska A., Cień : asystent dziecka niepełnosprawnego. (2017).;
 • Chmielewska A., Żywe srebro: ADHD (2015).;
 • Chmielewska A., Duży : upośledzenie umysłowe. (2017).;
 • Chmielewska A., Karmelka : choroba nowotworowa. (2017).
 • i wiele innych.

 

 

 

 

Biblioteka Publiczna w Paczkowie zaprasza na wystawę

,,Druki ulotne z czasu plebiscytu na Górnym Śląsku w zbiorach WBP w Opolu''

Wystawa prezentuje zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w postaci ulotek, broszur, plakatów 

oraz innych materiałów propagandowych z okresu górnośląskiego plebiscytu. Poprzedzony dwoma powstaniami 

plebiscyt, który odbył się 20 marca 1921 r., miał rozstrzygnąć o podziale Górnego Śląska między 

Niemcy i Polskę po I Wojnie Światowej. 

 

Zapraszamy na wystawę '' W zaułkach"- literackie portrety miast.

Wystawa zabiera nas w literacką podróż po miastach Europy.

Warto przeczytać książki Bułhakowa, Krajewskiego, czy wiersze Herberta,

a także wielu innych autorów by przejść się ulicami Moskwy, Wrocławia,

Lwowa i Barcelony. Zapraszamy do obejrzenia wystawy i sięgnięcia po

książkę. Życzymy miłej podróży.