Biblioteka Publiczna w Paczkowie zaprasza na wystawę

,,Druki ulotne z czasu plebiscytu na Górnym Śląsku w zbiorach WBP w Opolu''

Wystawa prezentuje zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu w postaci ulotek, broszur, plakatów 

oraz innych materiałów propagandowych z okresu górnośląskiego plebiscytu. Poprzedzony dwoma powstaniami 

plebiscyt, który odbył się 20 marca 1921 r., miał rozstrzygnąć o podziale Górnego Śląska między 

Niemcy i Polskę po I Wojnie Światowej.