Przy naszej bibliotece działa wypożyczalnia międzybiblioteczna.

Wypożyczalnia ta umożliwia Państwu sprowadzenie materiałów bibliotecznych (książki, czasopisma, artykuły) z bibliotek krajowych, których nasza biblioteka nie posiada.

Aby zrealizować usługę należy :

  • osobiście złożyć zamówienie w czytelni dla dorosłych (I piętro),
  • zamówienie zostanie uruchomione po wpłaceniu kaucji na jego poczet,
  • użytkownik pokrywa koszty przesyłki pocztowej, zamówionych kserokopii i innych usług,
  • o realizacji zamówienia powiadamiamy użytkowników telefonicznie bądź pocztą elektroniczną,
  • czas, w jakim można korzystać z wypożyczonych materiałów, określa biblioteka wypożyczająca,
  • ze sprowadzonych materiałów można korzystać wyłącznie na miejscu, w czytelni.