ZWYCIĘZCY KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA

W dniu 9 marca 2017 r. odbył się pierwszy Gminny Konkurs Pięknego Czytania zorganizowany i przeprowadzony przez Bibliotekę Publiczną w Paczkowie.

Konkurs skierowany był do uczniów wszystkich szkół podstawowych z miasta i gminy Paczków.

Do Konkursu przystąpiły wszystkie Szkoły Podstawowe, które wytypowały do eliminacji łącznie 43 uczestników w trzech kategoriach wiekowych, a mianowicie:

w kategorii I (klasy I-II) – 14 uczestników,

w kategorii II (klasy III-IV) – 19 uczestników,

w kategorii III (klasy V-VI) – 10 uczestników.

Jury Konkursu wysłuchało pięknie czytanych fragmentów tekstu  i oceniło występy czytających dzieci kierując się następującymi kryteriami: wyrazistość i dykcja, interpretacja czytanego tekstu, bezbłędność i płynność czytania, ogólne wrażenie artystyczne, a natępnie zgodnie z Regulaminem wytypowało I i II  miejsce w każdej kategorii Konkursu.

W kategorii I

I miejsce-zajął Mateusz Libera ze Szkoły Podstawowej Nr.2

II miejsce- zajęła Julita Pulit z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach

W kategorii II

I miejsce-zajęła Agnieszka Kamińska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzeboszowicach

II miejsce- zajął Stanisław Kudzia ze Szkoły Podstawowej Nr.2

W kategorii III

I miejsce-zajęła Amelia Twerd ze Szkoły Podstawowej nr.3 w Paczkowie

II miejsce- zajęła Julia Reszka ze Szkoły Podstawowej nr.3 w Paczkowie

Zwycięzcy Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe w postaci puzzli 100, 500 i 1000 elementowych oraz dyplomy. Zwycięzcy reprezentować będą Miasto i Gminę Paczków na Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania w Nysie w dniu 29 marca 2017. Walczyć będą o tytuł Mistrza Pięknego Czytania i ciekawe nagrody. Konkurs objęty jest patronatem honorowym Burmistrza Nysy Kordiana Kolbiarza.