USŁUGI REPROGRAFICZNE
Cennik opłat za usługi reprograficzne pobierane od czytelników w Bibliotece Publicznej w Paczkowie i filiach bibliotecznych

 

Kserokopia:

 

Wydruk z drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego:

 

CENNIK OPŁAT I KAR  pobieranych od czytelników zgodnie z Regulaminem Biblioteki

 

Opłaty i kary czytelnicze:

  1. nieterminowy zwrot książki z wypożyczalni bibliotecznej (za każdy dzień za każdą książkę): 0,05 zł

  2. nieterminowy zwrot książki z czytelni (za każdy dzień za każdą książkę): 3,00 zł

  3. nieterminowy zwrot audio książek i zbiorów audiowizualnych (za każdy dzień za każdy egzemplarz)-0,40 zł

  4. za każdy monit (wezwanie do zwrotu książek) 2,00 zł plus koszty pocztowe w aktualnie obowiązującej wysokości

  5. minimalna opłata za usługę informacyjno-bibliograficzną – 10 zł

  6. wyrobienie duplikatu karty bibliotecznej 5,00 zł

 

Opłaty za książki zagubione lub zniszczone:

 

Wartość książki (dokumentu bibliotecznego) zniszczonej lub zagubionej ustala bibliotekarz w oparciu o ceny rynkowe książki (dokumentu)